Jen takové zamyšlení ...

Člověk při hledání odpovědi na otázku smyslu svého života si dnes může vybrat ze dvou možností: Věřit v nekonečně vyšší Inteligenci než je sám a mít naději, nebo věřit v evoluci a zemřít v beznaději. Je to vždy otázka SVOBODNÉ VOLBY, čemu chce VĚŘIT. Exaktní matematický důkaz ani pro jednu verzi zřejmě neexistuje. Nabízí se však logická otázka, proč volit beznaděj, když pro víru v Boha, jak nám ho představuje Bible, existuje dost rozumných důvodů.

Proč by měl v tak závažné otázce, jako je volba věčného života, nebo jeho odmítnutí, rozhodovat za mne někdo jiný než já sám? Proč nevyužít tak úžasný dar, jako je dar svobodné volby? Pokud má Bible pravdu - a věří tomu jak prostí lidé, tak největší intelektuálové - pokud se tedy Boží plán záchrany lidstva v dohledné době ukončí, potom Bible opravdu obsahuje ty nejvzácnější a nejdůležitější informace pro každého z nás. Bylo by rozumné neověřit si, zda je tomu tak? Hodit to celé jen tak za hlavu? Odmítnout - obrazně řečeno - ten největší poklad jen proto, že se nabízí zdarma? Odpovědět si už musí každý sám.

Ze všech světových náboženství pouze biblické křesťanství má naději v Bohu, který je Láska, z lásky k nám žil mezi námi, za nás se v Kristu obětoval a pro nás vstal z mrtvých, abychom měli naději ve vzkříšení. Biblický Bůh vede člověka k lásce ke svým bližním, bez ohledu na jejich rasu či vyznání.

Skutečnost, že v tomto ohledu oficiální křesťanství historicky selhalo, je pouze důsledek toho, že nebylo biblické. Středověká církev dokonce zakázala lidem Bibli číst, aby z ní nebyla odhalena skutečná identita instituce papežství, a křesťany žijící podle Bible pronásledovala a zabíjela. Dnes je situace jiná. Bibli může mít každý, mnoho lidí ji má, ale málokdo podle ní skutečně žije. Ježíš Kristus tuto situaci předvídal a řekl: "Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích." (Matouš 7,21) A vůle jeho (i našeho) Otce je zjevena právě v Bibli. Jindy Ježíš řekl: "Zdaliž ne proto bloudíte, že neznáte Písem ani moci Boží?" (Marek 12,24) "Písma" je synonymum pro Bibli.

Je to tedy na každém z nás... :-)

hlavní strana: Studánka - internetové knihkupectví